Zmiana terminu składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Specjalnego zlokalizowanych przy ul. T. A. Lenartowicza 9, ul.  Szarych Szeregów 5 oraz przy ul. Kustronia 9a w Rzeszowie.

ZMIANA

treści zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów treści zapytania ofertowego,
w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności
na Wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Specjalnego zlokalizowanych
przy ul. T. A. Lenartowicza 9, ul.  Szarych Szeregów 5 oraz przy ul. Kustronia 9a w Rzeszowie
.

Zamawiający jest na etapie przygotowywania odpowiedzi na przedmiotowe pytania.
W związku z tym faktem przedłuża termin na składanie ofert, tym samym zmianie ulegają następujące zapisy treści zapytania ofertowego:

W pkt IX. Sposób przygotowania i złożenia oferty BYŁO:

9. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

Oferta na:

wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby
Przedszkola Specjalnego" Nie otwierać przed: 12.01.2022 przed godziną 12:00

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

lub

Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY”
dostępną w karcie Zapytania ofertowego.

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna
jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”,
plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.
 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego 
  oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) - Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, 
  przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Szarych szeregów 5, 35-114 Rzeszów, 
  Biuro projektowe w terminie do dnia 12.01.2022r. do godziny 11:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Termin otwarcia 12.01.2022r. godzina 12:00ZAMAWIAJACY ZMIENIA NAOfertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:Oferta na:

wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Specjalnego" 
Nie otwierać przed: 14.01.2022 przed godziną 12:00

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

lub

Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY”
dostępną w karcie Zapytania ofertowego.

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania
oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction,
sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.
 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego 
  oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) - Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, 
  przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Szarych szeregów 5, 35-114 Rzeszów, 
  Biuro projektowe w terminie do dnia 14.01.2022r. do godziny 11:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Termin otwarcia 14.01.2022r. godzina 12:00


 

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×